Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbar produktutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på att förbereda studenterna mer inom ämnet produktutveckling och projektarbete.

Kursen innehåller följande moment:
- Produktutveckling
- Metoder och arbetssätt i projekt i produktutveckling (exempelvis Reversed engineering)
- Analyser
- Kravhantering
- Hållbarhet inom produktutveckling
- Livscykelanalys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Konstruktionselement, 6 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THUK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Christoffer Wadman
Examinator
Christoffer Wadman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1096
Last modified 2020-12-14 14:20:55

Content updated