Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbar produktutveckling (Sustainability in Product Development) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delar:

I kursens inledande del fokuserar studenterna på en känd/verklig produkt. Kunskap fås genom att modellera produkten i ett CAD-system. Parallellt lär sig studenterna att hantera produktsammanställningar, hur man därav fördelar arbete inom gruppen, och logiken bakom produkten.

Kursens andra del handlar om produktutvecklingskvalitet. Studenterna lär sig verktyg för att säkerställa att de resulterande produkterna uppfyller specifikationerna (kund, lagar, etc.)

I kursens tredje del ligger fokus på att säkerställa hållbarhet i produktutvecklingsprocessen.

Kursen innehåller följande moment:
- Hantera produktsammanställningar
- Distribuerat arbetsätt i produktutveckling
- Reversed engineering, i betydelsen att analysera befintliga produkter
- Quality Function Deployment (QFD)
- Funktionalitetsanalys och Design-FMEA (DFMEA)
- Förenklad livscykelanalys
- Product Data Management (PDM) / Product Lifecycle Management (PLM)
- Kravspecifikationer
- Standarder, maskindirektivet och CE märkning
- Materials, Energy, och Toxicity (MET)- matris
- Eco-strategihjulet
- Hållbarhetspolicyer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Konstruktionselement, 6 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THUK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Christoffer Wadman
Examinator
Christoffer Wadman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1043
Last modified 2019-11-18 16:07:26

Content updated