Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Logistik 6 hp

Kursinnehåll

I kursen ges studenten grundläggande kunskaper och förmågor inom områden som på olika sätt
angränsar logistiken med fokus på de interna gränssnitten mellan inköp, produktion, produktframtagning och marknad samt externa gränssnitt till kund och leverantör. Dessutom ges grundläggande kunskaper om hur dessa gränssnitt kan hanteras.

Kursen innehåller följande moment:
- Tillämpade produktframtagningsprocesser
- Grundläggande logistik
- Interna samverkan: Tvärfunktionella team
- Externa samverkan: Kundens och leverantörers roll i ett produktutvecklingsperspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Matematisk statistik, 7,5 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLSK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Leif-Magnus Jensen
Kursansvarig
Leif-Magnus Jensen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0223
Last modified 2020-06-02 07:57:29

Content updated