Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Miljökonsekvensbedömning av gjutgods (Environmental Impact Assessment of Castings) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Identifikation av en gjuten komponents olika miljöpåverkande faser
- Beräkning av miljöpåverkan i samband med de olika faserna inkluderat beräkning av CO2-
utsläpp och den total användningen av energi med lämpliga verktyg
- Praktikfall

Förkunskapskrav

Godkända kurser på med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik samt 21 hp Matematik och genomgången kurs i Komponentgjutning 6 hp, Smältning och gjutning av järnlegeringar 3 hp samt Formaterial i gjuteriteknik 3 hp, dessutom krävs Engelska kurs A från gymnasiet

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TMGS27
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2020: vecka 49 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Judit Svidro
Examinator
Judit Svidro
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6999kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0281
Last modified 2020-06-02 13:40:48

Content updated 2020-08-25