Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsledning 9 hp

Kursinnehåll

Inledningsvis tar kursen fokus på att förstå organisationers interna processer för att sedan skifta fokus till organisationers omvärld och strategiutveckling. Kursen ger kunskaper och förmågor inom verksamhetsledning genom analys och tillämpning av teorier och modeller i relation till såväl fiktiva som reella fall.

Kursen innehåller följande moment:
- Verksamhetsledning
- Lärandet i organisationer
- Från förbättrings- till innovationsledning
- Att leda samspel och kommunikationsprocesser
- Verksamhetsstyrning
- Att positionera organisationen i relation till omvärlden
- Att utveckla och aktivera strategier
- Identifiera möjligheter och barriärer för verksamhetens utveckling
- Relationen mellan teknik, kontext och intern organisation
- Tillämpning av tidigare kursers genomgångna metoder och modeller

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Organisation-Ledarskap-Projektledning, 9 hp och Produktions- och materialflödesanalys, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TVLK17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Annika Engström
Kursansvarig
Nikolas Käkelä
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
19503kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0194
Last modified 2020-06-02 07:58:24

Content updated 2020-08-25