Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 1-3, (1–15). Ingår i Lärarlyftet 15 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1 – Biologi och Kemi, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment, övningar och diskussioner och med hjälp av litteraturen.

Ämnesteori:
Grundläggande ekologi; näringskedjor, kretslopp, ekosystem, livscykler, levnadskrav för djur och växter, anpassningar till olika livsmiljöer och årstider
Organismer i närmiljön
Undervisning om hälsa, människokroppen och sinnena
Grundläggande egenskaper hos vatten och luft, fasövergångar, enkla lösningar och blandningar, enkla separationsmetoder

Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Naturvetenskap och teknik i skolan - vad, hur, varför?
Systematiska undersökningar – dokumentation och kommunikation på olika sätt; muntligt, skriftligt, tabeller, diagram och digitalt
Lärande på olika sätt; undersökande, fältstudier, utomhus, levande berättande, estetiska och kinestetiska uttrycksformer samt ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt
Förhållningssätt i mötet med barn; produktiva och improduktiva frågor, barns nyfikenhet, iakttagelseförmåga, frågor och förförståelse
Barns begreppsförståelse med utgångspunkt från partikelmodell och kretslopp
Aktuell ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot naturvetenskap
Miljömoraliska förhållningssätt i undervisningen

Styrdokument och bedömning:
Bedömning utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i biologi och kemi

Generella kompetenser:
Inkluderande anpassningar och strategier i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas
Användning av digitala verktyg och medier i olika lärandesituationer i undervisningen

Delkurs 2 – Teknik och Fysik, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment, övningar och diskussioner och med hjälp av litteraturen.Ämnesteori:

Olika uppfattningar och tankar kring vår plats i världen, materia och naturvetenskapliga fenomen
Solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra, månens faser, dygns- och årstidsväxling
Vanliga material, deras egenskaper och användningsområden; densitet, magnetism, ledningsförmåga, källsortering och konsumtion
Fysik i lek och rörelse; tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion
Vanligt förekommande konstruktioners mekanik och hållfasthet i t.ex. verktyg, leksaker och husgeråd
Tekniska system, anpassning till människan och förändring över tid
Konsekvenser av teknik på samhälle och natur
Konstruktioner med enkelt tillgängligt material, t.ex. papper, wellpapp, plast
Säkerhet i teknikanvändning, programmering

Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Dokumentation och kommunikation av systematiska undersökningar och tekniska lösningar på olika sätt t. ex. muntligt, skriftligt, tabeller, diagram, skisser samt enkla fysiska och digitala modeller
Lärande på olika sätt: undersökande, fältstudier, utomhusdidaktiskt
Aktuell ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot utveckling av barns begreppsförståelse

Styrdokument och bedömning:
Bedömning av praktiskt arbete i teknikämnet utifrån skolans styrdokument
Formativ bedömning
Skolverkets stödmaterial i teknik och fysik

Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas.
Användning av digitala verktyg och medier i olika lärandesituationer i undervisningen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UNON10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
4
Termin
Våren 2022: vecka 05 - vecka 23
Hösten 2022: vecka 34 - 50 (Fortsättning)
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
40
Kursansvarig
Eva-Lena Jonsson
Examinator
Eva-Lena Jonsson
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0116
Last modified 2021-12-01 15:37:31