Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete - Stödpedagog 25 yhp

Kursinnehåll

- Grundläggande vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering
- Förberedelser och målbeskrivning
- Planering och metodval
- Genomförande
- Sammanfattning på engelska i skrift och tal
- Redovisning och opponering
- Referensteknik

Förkunskapskrav

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Barn- och fritidsprogrammet
• Socialt arbete, 200p
• Hälsopedagogik, 100p
• Kommunikation, 100p
• Pedagogiskt ledarskap, 100p
• Samhällskunskap 1a2 50p, Svenska 2 eller Svenska som andra språk 100p
Eller
Vård- och omsorgsprogrammet
• Samhällskunskap 1a2 50p
• Etik och människans livsvillkor, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100 p
• Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
Och
Minst ett års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom omsorg eller pedagogiskt arbete. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskolenivå
Kurskod/Ladokkod: YHEXS9
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskolenivå
Studieform
Lärcentra
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 10 - vecka 20
Studietakt
100%
Ort
Oskarshamn
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
nyqlin
Examinator
nyqlin
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1023
Typ av Kurs
Yrkeshögskolenivå
Studieform
Lärcentra
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 10 - vecka 19
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
nyqlin
Examinator
nyqlin
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1024
Last modified 2021-01-15 10:37:49

Content updated