Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar 1 25 yhp

Kursinnehåll

- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Förklaringsmodeller till samt innebörd av olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Pedagogiska modeller samt färdighet att stödja, bemöta barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Begrepp inom aktuellt område
- Aktuell lagstiftning
- Utredningar, skattningsinstrument samt biståndsbedömningar
- Stödinsatser samt individ- och anhörigperspektiv
- Professionellt förhållningssätt utifrån ett salutogent perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskolenivå
Kurskod/Ladokkod: YLNF10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskolenivå
Studieform
Lärcentra
Termin
Hösten 2020: vecka 50 - vecka 01 2021
Studietakt
100%
Ort
Eksjö
Kurstid
Dag
Kursansvarig
stecar
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1086
Last modified 2020-06-11 14:52:40

Content updated 2020-08-25