student
2013-10-21

2013-10-21

Examensarbete i Lärande 3, vt14

Du som skall skriva examensarbete i kursen Lärande 3, vt 2014 skall lämna in ett PM till Ann Ludvigsson senast den 29 november 2013. Informationstillfällen äger rum den 11 och 12 november.

Lämna in PM

PM lämnas med era namn, personnummer och inriktning senast den 29 november 2013 i Ann Ludvigssons fack, eller mailas till ann.ludvigsson@hlk.hj.se .

Använd mallen för PM Pdf.

Informationstillfällen

Ni skall skriva två och två. Mer information om examensarbetet ges

  • 11 november 2013 kl 11.30 — 13 i sal Hb221, eller
  • 12 november 2013 kl 11.30 — 13 i sal Hc218

Du kan välja ett av dessa tillfällen, det som passar dig bäst.

Examenarbetets uppbyggnad

Examensarbetet knyter an till den kommande yrkesverksamheten och bygger på vetenskaplig grund. Examensarbetet består därför av dels en teoretisk, dels en empirisk del. I den teoretiska delen redovisas tidigare forskning och/eller teorier, styrdokument, målsättningar om det område som studeras. Den empiriska delen innebär att du samlar information (gör en undersökning) om valt ämne i skolans/förskolans verksamhet.

Förslag på ämnen

Ämnen för examensarbetet kan vara situationer eller företeelser i skolan, i fritidshemmet, i förskolan, i klassrummet, skolan som arbetsplats, skolorganisationen, omgivande samhället som skolan berörs av eller utbildningsväsendet i stort. Studien kan också fokusera på olika aktörer, såsom barn, elever, pedagoger, skolledare, föräldrar. Den kan till exempel ta upp ämnens didaktiska frågeställningar eller kan handla om barns och ungdomars utveckling, deras fritid eller annat som har betydelse för deras situation.

Information ges via PingPong

Information för Examensarbete i kursen Lärande 3 läggs ut på PingPong. Du som skall skriva nästa termin kan i slutet av terminen hämta information där, bland annat om vem som blir din handledare.

Hitta någon att skriva tillsammans med

För kontaktsökande finns en anslagstavla i Hc3 korridoren. Där kan du som har ett ämne, men ingen att skriva tillsammans med, sätta upp ett anslag om ämnesområde, ditt namn och hur du kan nås, så kan andra intresserade studenter höra av sig till dig.