student

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

Begränsad ansökningstid

2019

Stockholms Arbetareinstitutsförening

Anton Nyströms stipendium för forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Stipendiesumman uppgår till 100 000 kr.
Södermalms Arbetareinstituts stipendier för Stockholmsforskning. Två stipendier om vardera 50 000 kronor utlyses.
Sista ansökningsdag för båda är 16 november 2018.

Bidrag till tryckning och spridning av skrifter om svensk folkbildning. Ansökan kan göras under hela året.

Upplysningar lämnas av, ulla.nissen@pof.se www.arbetareinstitutet.se

 

Jubileumsstipendium - Smålands Gille i Stockholm

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2018 ett stipendium på trettiotusen (30 000) kronor. Stipendiet instiftades år 2009 och delas detta år ut för tionde gången. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2018 eller höstterminen 2018. Ansökan ska göras digitalt och ska ha kommit in till Gillet senast den 25 januari 2019.

Läs mer om stipendiet härWord

 

2018

The Scholarship Foundation for Swedish Youth abroad

Offers a scholarship at the Swedish-American Chamber of Commerce, New York, 2019 Proud to announce the second scholarship offered by the Scholarship Foundation for Swedish Youth Abroad to Swedish students pursuing a degree in any of the following: Communication, Marketing, Graphic Design or PR. The scholarship will allow a young professional to work at the offices of SACCNY for a period of twelve months starting January 2019 and ending December 2019. The scholar will have the opportunity to gain unparalleled experience of the U.S. business environment by working to promote and enhance trade, commerce and other business relations between Sweden and the U.S., as well as meet and get acquainted with senior Swedish and American business executives connected to the Chamber. As a scholar, you will be exposed to all business areas but specialize in communication, marketing, web editing, content editing, writing and publishing. Desired applicant profile: Applicant preferably specializes in: strategic communications, marketing, PR and/or graphic design • Exceptional communication and writing skills (English and Swedish) • Experience in strategic communications, marketing and/or PR • Experience in working with Adobe InDesign, Photoshop and Wordpress is a requirement • Experience in photography, web editing, proof reading and writing is considered key qualifications Please send your application, including cover letter, one-page resume, and grade transcripts to Olof Bruno, at olof.bruno@saccny.org. For more information about SACCNY, visit: www.saccny.org. Applications must be received no later than October 7 , 2018.

 

The Bertil Edlund Scholarship - 2019 Scholarship at the Swedish-American Chamber of Commerce in New York

The Swedish-American Chamber of Commerce in New York (SACCNY) is proud to announce the 14th Bertil Edlund Scholarship available for Swedish business students. The scholarship will allow a young professional to work at the offices of SACCNY for a period of twelve months starting January 2019 and ending December 2019. The successful applicant will have the opportunity to gain unparalleled knowledge of the U.S. business environment and Swedish-American exchanges by working to promote and enhance trade, commerce, and other business relations between Sweden and the U.S. in all possible areas. As a scholar you will be involved in all aspects of the Chamber and gain valuable knowledge in high-level event planning and execution, membership services, marketing, and publishing, as well as meet and get acquainted with Senior Swedish and American business executives connected to the Chamber. An ideal applicant profile: • A recent graduate of, or a final year business student at, a leading Swedish university • Strong interpersonal skills • Business-related work experience • Strong written and verbal communication skills in both English and Swedish • International experience is considered a key qualification Please send your application, including cover letter, one-page résumé, and grade transcripts to Olof Bruno, at olof.bruno@saccny.org. For more information about SACCNY, visit: www.saccny.org. Applications must be recei ved no later than October 7, 2018.

Thrillism scholarship 2018

Thrillism.com, är en global marknadsplats för resor och äventyr runt om i världen. Som en del i hur vi gör affärer och tar ansvar så är vårt mål att donerar 1% av våra intäkter till lovande affärsidéer och företag runt om i världen, och då främst företag och organisationer i utvecklingsländer som verkar positivt för utvecklingen av miljö och närområde. Men, vi vill också utveckla idéer kring hur vi kan minska vårt avtryck på miljön när vi väl är på resande fot. Vi är därför glada över det det faktum att vi har lanserat ett årligt stipendium om 5000 kr där studenter som brinner för att resa, men också vill göra det på ett hållbart sätt kan bidra med idéer för hur vi kan utveckla ett hållbart resande. Vi tror att ni studenter kan bidra med många bra idéer som vi kan föra fram och premiera, oavsett inriktning.

Mer information om stipendiet finns nedan

https://www.thrillism.com/magazine/our-scholarship

sista ansökningsdag 2018 är 18 December.

 

Stipendium inom affärsutveckling med möjlighet till anställning

Nätverket Journalist delar ut ett affärsutvecklingsstipendium som lyckas fånga jurygruppens intresse i ett, för våra medlemmar, relevant ämne. Författaren till det vinnande bidraget belönas med 20 000 kronor och kommer per automatik kvalificera sig till en anställning på vårt huvudkontor i Kalmar. Sista ansökningsdagen är den 10 november 2018. Läs mer om stipendiet härPDF. Ansökan skickas till ansokan@journalist.com


Studera utomlands stipendium 2019

Sambla AB delar ut ett stipendium på 10 000:- till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Vår övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill vi med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands.

Vi på Sambla är vi mycket glada över möjligheten att få stödja dig under och efter din resa mot utlandsstudier, oavsett inriktning eller nivå på studier. Vi anser att studier på orter där kulturen skiljer sig väsentligt från den svenska är de som har potential att skapa mest värde. Vi vill med detta sagt särskilt uppmana dig som valt en ort som uppfyller detta kriterium. Sista ansökningsdag 1 januari 2019

Läs mer här om kriterier och hur du ansöker.

 

Löpande ansökningstid

Svenska ICC har två stiftelser ur vilka stipendier till forskning och utvecklingsarbete kan erhållas.

CC:s Nicolinstiftelse CN-70 bildades 1991 med anledning av tekn. dr. Curt Nicolins 70-årsdag. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande internationellt.

ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 bildades 1979 med anledning av tekn. dr. Marcus Wallenbergs 80-årsdag. Stiftelsen har till ändamål att stödja sådana projekt och aktiviteter – av framförallt ekonomisk forsknings- och utredningskaraktär – som bedöms ha särskilt intresse för det svenska näringslivet.

Stipendier för praktik hos svenska handelskamrar utomlands har varit vanliga under senare år och söks genom Fonden för Exportutveckling.

Ansökan
Stiftelserna har inga egna ansökningsformulär. Ansökan om stipendium från respektive stiftelse ställs till:

Svenska ICC
Box 16050, 103 21 Stockholm
E-mail: icc@icc.se

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.


 

 • Medisera Stipendiet

  Det metabola syndromet ökar i hela världen och har en direkt koppling till fysisk inaktivitet och ökningen av diabetes och övervikt. Aldrig förr har vi drabbats lika hårt av dessa livsstilssjukdomar som nu. Medisera utlyser ett stipendium på 5500 kr under 2019 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling
  Läs mer
 • Handelsbanken Stipendium

  Scholarship to the Swedish Chamber of Commerce for the UK Stipendiesumman är 200.000 kronor. Tillträde sker i juni 2019 för tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i London.
  Läs mer
 • Consectors Ekonomistipendium

  Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats?Då har du chansen att ansöka om Consectors ekonomistipendium.Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet. Prissumman är 10 000 SEK och delas ut en gång per år.
  Läs mer
 • Skyltmax Stipendium

  Har du en lösning på klimathotet, en idé som förenklar människors stressade vardag eller kanske kan underlätta livet för en småbarnsförälder? Ansök till Skyltmax stipendium!
  Läs mer
 • Driftigstipendiet

  Är du en driftig person som har mer energi och idéer än du kan får utlopp för som student? Då kan du söka Driftigstipendiet. Vi delar ut stipendiet som en hjälp på vägen till dig som har drivkraften att förverkliga dina drömmar och visioner men saknar resurser som student.- Du har en idé om hur man löser ett socialt problem men har inte tid och pengar för att komma igång?
  - Du vill lägga mer tid på studierna men ditt deltidsarbete tar för mycket av din tid?
  - Du kanske redan har kommit igång med ett projekt? Men du har inte tid att fortsätta eftersom du måste jobba deltid vid sidan av studierna?
  - Du har flera idéer och drömmar men behöver vårt stöd för att komma igång?
  Vi söker aktivt efter studenter vid ditt universitet som vill göra verklig skillnad. Vårt program har 126 000 kr tillgängliga att dela ut som stipendier varje år.Läs mer på:https://www.kampanjjakt.se/stipendium
  Läs mer
 • Värme- och Kraftföreningens Stipendium 2017  

  Sedan 2012 delar Värme- och Kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten som tilldelas stipendium på 20 000 SEK.
  Läs mer