student

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

Begränsad ansökningstid

Är du Tidaholms Sparbanks stipendiat 2018?

Ansökningstiden är mellan 1 januari-15 mars 2018.

Läs mer på: tidaholms-sparbank.se 

Dick Birgerssons Minnesfond

Student vid Tekniska Högskolan i Jönköping, som visat speciellt prov på entreprenörskap, innovationer och nytänkande kan tilldelas Dick Birgersson - stipendiatet.

Läs mer på denna länkPDF och ladda ner ansökningsblanketten härWord.

Ansökan skickas till stipendieradet@ju.se senast 1 april, 2018

EF Stipendium Overcoming

Stipendiet delas ut till en driven student som kämpat med en inlärningssvårighet. Läs mer om stipendiet här.

Ansökan skickas till stipendium@ef.com senast den 30 april.

Internship for PhD students at Sveriges Riksbank

The purpose of the Internship program is to give graduate students an opportunity to interact with Riksbank researchers, while conducting research into issues broadly relevent to the Riksbank.

Application should arrive no later than 16 March 2018 and should be submitted online: http://riksbank.se/sv/Riksbanken/Karriar/Lediga-jobb/

Read more herePDF.

Handelskammarens stipendier

Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping utlyser Handelskammarens stipendier för studerande och forskarstuderande vid Högskolan i Jönköping. Läs mer om stipendiet härPDF.

Ansökan skickas till registrator@ju.se och ska, i digital form, ha inkommit före kl. 17.00, den 23 mars 2018.

Gunnar Randholms stipendier

Stiftelsen Näringslivetss Donationsfond i Jönköping utlyser Gunnar Randholms stipendier för studerande i högre teknisk utbildning i Jönköpings län. Gunnar Randholms stipendier ska finansiera studier utomlands med direkt och väsentlig anknytning till stipendiatens slutexamen. Läs mer om stipendiet härPDF.

Ansökan ska skickas in till registrator@ju.se, i digital form, ha inkommit före kl. 17.00 den 23 mars 2018.

Stipendium inom affärsutveckling med möjlighet till anställning

Nätverket Journalist delar ut ett affärsutvecklingsstipendium som lyckas fånga jurygruppens intresse i ett, för våra medlemmar, relevant ämne. Författaren till det vinnande bidraget belönas med 20 000 kronor och kommer per automatik kvalificera sig till en anställning på vårt huvudkontor i Kalmar. Sista ansökningsdagen är den 10 november 2018. Läs mer om stipendiet härPDF. Ansökan skickas till ansokan@journalist.com

Resestipendium - Fläkt Woods AB

Student vid Ingenjörshögskolan i Jönköping, som genom gott studie­resultat eller väl genomfört examens­arbete/projektarbete visat särskilda färdig­heter, kan tilldelas Fläkt Woods ABs resestipendium. Stipendiet skall användas för studier utomlands i anslutning till ingen­jörsstudierna. Ansökan skickas till: stipendieradet@ju.se senast 1 april. Läs mer på denna länkPDF och ladda ner ansökningsblanketten härWord.

Sweden - Japan Foundation stipendier

Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier för forskare, lärare och studenter med ett intresse för Japan. Sista ansökningsdag är 1 mars varje år, - se swedenjapan.se eller läs mer om stipendiet härPDF.

Sambla-stipendium

Sambla AB delar ut ett stipendium på 10 000:- till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Läs mer här.

 

Sambla 2018 års Stipendium - Sambla

<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1246299125475166&ev=PageView &noscript=1">

<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5NNK4GC" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden;"></iframe>

   Sambla AB delar ut ett stipendium på 10 000:- till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands.    

Sambla 2018 års Stipendium - Sambla

<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1246299125475166&ev=PageView &noscript=1">

<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5NNK4GC" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden;"></iframe>

   Sambla AB delar ut ett stipendium på 10 000:- till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands.   

Löpande ansökningstid

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.

Text