student
Studier

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

Begränsad ansökningstid

 • 2017-09-05
  The Bertil Edlund Scholarship

  The Swedish-American Chamber of Commerce in New York (SACC New York) is proud to announce the 13th Bertil Edlund Scholarship available for Swedish business students. The scholarship will allow a young professional to work at the offices of SACC New York for a period of twelve months starting January 2018 and ending December 2018.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-09-04
  Utbildningsstipendium ur Hedvig och Victor Renströms stiftelse, Skövde
  Stipendierna ska främja: - personer som genomför yrkesutbildning, såväl högre teoretisk som högre eller lägre praktisk utbildning och som är avslutad före fyllda 35 år. Stipendium kan tilldelas studerande som: -är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län - företrädesvis inte själv kan antas kunna finansiera studierna. Ansökan avser studerande vid lärarutbildningen och fr o m årskurs två. 
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-08-21
  Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa
  Stiftelsen utlyser, som flest, åtta stipendier om sammanlagt, som högst, 500 000 kr till yrkesverksamma, entreprenörer, forskare och studenter för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-08-14
  yta.se Climate Scholarship
  Therefore we are proud to take action ourselves by announcing our Climate Scholarship that will help promising scholars to take the next step in their work towards creating a sustainable real estate industry.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-06-19
  Luxor Finans Stipendium

  Försäkringsbranschen står ständigt inför nya förändringar och nu vänder vi oss till dig som vill vara med och påverka branschen. Du som söker förväntas skriva en uppsats om försäkringsbranschen i relation till den snabba digitaliseringen som råder i samhället. Prissumman är upp till 15 000 kronor och delas ut till den uppsatsförfattare som väljs ut av Luxor Finans jurypanel. Du som anmäler dig till Luxor Finans stipendieprogram är kreativ, nyfiken och har ett intresse för marknadsföring
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-06-09
  Stipendier och projektbidrag från Lars Salvius-föreningen
  Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå?
  Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor.

  Läs mer om stipendiet
 • 2017-05-23
  Hexter & Baines Årliga Stipendium - 2017
  StipendietHexter & Baines stipendium har som mål att uppmuntra högre utbildning. Stipendiet, på 10 000 SEK , ska årligen tillfalla en motiverad och ambitiös student. Stipendiets summa ska användas till att underlätta studiekostnader.  
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-05-12
  Smålands Gille i Stockholm Stipendium

  Smålands Gille i Stockholm är en sammanslutning för smålänningar och ölänningar i Stockholm. Gillets syfte är att samla medlemmarna till olika aktiviteter för att skapa samhörighet och trevnad. En viktig del av verksamheten är att stärka kontakterna med hembygden.

  Läs mer om stipendiet
 • 2017-05-05
  Värme- och Kraftföreningens Stipendium 2017  
  Sedan 2012 delar Värme- och Kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten som tilldelas stipendium på 20 000 SEK.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-05-03
  Stipendium för utveckling av digitala plattformer för studentjobb

  Trots att det finns få studentjobbsportaler i Sverige så är behovet såväl som studenternas efterfrågan relativt hög. Enligt arbetsmarknadsundersökningar vänder sig de flesta studenter till Arbetsförmedlingen och enskilda studentorganisationer för att få mer information om de aktuella jobben som finns utannonserade på marknaden.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-02-08
  Leadsson-stipendiet 2017

  Informationsbranschen befinner sig i en expansiv tidsperiod och uppskattas dra in över 40 miljarder kronor i investeringar varje år. Nu kan du som studerar vid ett en svensk högskola eller universitet vara med och påverka branschen genom att berätta hur du skulle effektivisera industrin och tekniken som används för informationsinsamling. Samtidigt får du chansen att vinna 13 000 kronor i Leadssons stipendium.

  Läs mer om stipendiet
 • 2017-01-31
  PokerListings stipendiet
  Berätta om affärsmöjligheterna inom pokerbranschen om det svenska spelmonopolet avvecklas – och ta chansen att vinna 14 000 kronor i PokerListings nya stipendium
  Läs mer om stipendiet

Löpande ansökningstid

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.