student

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

Begränsad ansökningstid

 

2019

Jubileumsstipendium - Smålands Gille i Stockholm

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2018 ett stipendium på trettiotusen (30 000) kronor. Stipendiet instiftades år 2009 och delas detta år ut för tionde gången. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2018 eller höstterminen 2018. Ansökan ska göras digitalt och ska ha kommit in till Gillet senast den 25 januari 2019.

Läs mer om stipendiet härWord

 

2018

ASEM-DUO programmet

ASEM-DUO ger dig som studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet till utbytesstudier i Asien. Studenter från de asiatiska länderna kan i sin tur komma till Sverige genom programmet.

Vad kan man göra?

Genom ASEM-DUO kan studenter vid svenska lärosäten och studenter vid lärosäten i flera asiatiska länder genomföra utbyten. Programmet söks av den svenska studenten tillsammans med den asiatiska studenten. Det går att få stöd för studier från fyra upp till sex månader.

Studenter som är inskrivna vid universitet och högskolor i Sverige kan söka. För att delta i programmet krävs att ditt svenska lärosäte har ett samarbetsavtal med det universitet i Asien som du vill studera vid. Stipendiet uppgår till max 7000 euro per studentpar. Mer information: https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/asem-duo/

http://www.asemduo.org/ Ansökan gäller från16 april och stänger den 21 maj 2018.

Sambla-stipendium

Sambla AB delar ut ett stipendium på 10 000:- till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Vänligen skicka in din ansökan senast 1:a Juni 2018. Stipendiet delas ut 1:a Juli 2018.

Läs mer här.

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker

Nextorys vision är att alla ska ha tillgång till alla världens böcker i form av e-böcker och ljudböcker. Vi vill att alla ska kunna läsa genom att få tillgång till ett digitalt bibliotek av e-böcker och ljudböcker. Därför kan du som student få ett stipendium på 15 000 kr. För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500 – 2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.

Skicka in ansökan till scholarship@nextory.se senast den 31 augusti 2018 kl. 23:59.

Läs mer om Nextorys stipendium och ansök på https://www.nextory.se/nextory-stipendiet

Konsumentverkets uppsatstävling 2018 för studenter

Studenter på högskolor och universitet bjuds in till Konsumentverkets uppsatstävling för 2018 där tre vinnande bidrag får dela på 50 000 kronor.

Uppsatsen ska vara lägst på kandidatnivå och vara examinerad och betygssatt mellan 1 augusti 2017 och den 15 augusti 2018.

För att delta i tävlingen krävs att uppsatsen är relevant för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Vi välkomnar uppsatser från olika akademiska discipliner.

Sista ansökningsdag är 30:e augusti 2018.

Mer om tävlingen, bedömningsprocessen och tips på uppsatsämnen och relevanta områden finns på Konsumentverkets webbplats: http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/skriva-uppsats/uppsatstavling/

Stipendium inom affärsutveckling med möjlighet till anställning

Nätverket Journalist delar ut ett affärsutvecklingsstipendium som lyckas fånga jurygruppens intresse i ett, för våra medlemmar, relevant ämne. Författaren till det vinnande bidraget belönas med 20 000 kronor och kommer per automatik kvalificera sig till en anställning på vårt huvudkontor i Kalmar. Sista ansökningsdagen är den 10 november 2018. Läs mer om stipendiet härPDF. Ansökan skickas till ansokan@journalist.com

 

 

 

Löpande ansökningstid

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.

 

Utlysning för stipendier 2019/20 och jubileumsfond

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser nu stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2019/2020. Sista ansökningsdag är den 14 september 2018.


Ansökningsformulär samt information om behörighetskrav finns på: http://sweamfo.se/stipendier/kontantstipendier

2018 års stipendiater finns publicerade på: http://sweamfo.se/stipendier/stipendiater-2018-19

Dessutom: 2019 fyller Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år! Det ska vi fira genom att fortsätta att växa och ge fler talanger möjlighet att studera och forska på amerikanska toppuniversitet.