student
Sidan uppdaterad 2013-06-17

Tentamen och omtentamen

All tentamen vid Jönköping University koordineras av en gemensam tentamensgrupp.

Anmälan och tentamen

Du gör anmälan via StudentLadok eller via appen JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Gör du anmälan via JU Mobile får du en bekräftelse på din anmälan via e-post. Anmälan via StudentLadok ger ingen bekräftelse via e-post.

Lokal för tentamen läggs löpande in i StudentLadok och JU Mobile och på tentamensscheman på den här sidan några dagar innan tentamenstillfället.

Under tentamen måste du kunna visa giltig fotolegitimation. Högskolans passerkort med fullständigt personnummer och märkt med "Identity Card" får användas som legitimationshandling vid tentamen samt även nationellt svenskt körkort och nationellt ID-kort.

(ref. https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/)

Frågor som rör själva tentamens innehåll hänvisas till kursansvarig eller examinator.

Tillåtna hjälpmedel

Du bör i förväg känna till vilka eventuella hjälpmedel som är tillåtna på din aktuella tentamen. Om miniräknare är tillåten, så är det någon av följande modeller som gäller (om inget annat anges av kursansvarig): Casio FX-82, Texas TI-30, Sharp EL-W531. Dessa är tillåtna även med tillägg i namnet av ytterligare siffra eller bokstav.

JU mobile

JU mobile-appen är kopplad mot dina kursregistreringar i Ladok och om du har notisfunktionen påslagen får du information både när anmälan öppnar och innan den stänger. Du får även påminnelser.

Tyvärr fungerar inte notiser från JU Mobile till alla Android-versioner! Se till att notiser är aktiverat för JU-mobile-appen under Inställningar för appar.

Problem med anmälan

Problem som uppstår med anmälan meddelar du oss via vårt ärendehanteringssystem, så snart som möjligt, dock senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Välj den ärendetyp som motsvarar din fråga och lämna en fråga i fritextfältet.

Dubbla tentamina

Om du har anmält dig till två tentamina som går samtidigt, anmäler du detta via vårt ärendehanteringssystem senast 10 dagar före tentamenstillfället.

Ingen extra tid tilldelas studenter som skriver två tentamina. (Villkor för att plussning ska få genomföras är att det finns studenter anmälda)

Plussning

Plussning erbjuds endast från JTH och vid omtentamenstillfällen för kursen samt med villkoret att det finns ordinarie studenter anmälda till detta tillfälle. Gör din anmälan (samtidigt som du anmäler dig till tentamen) om önskad plussning genom ärendehanteringssystem

Riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

  1. Riktat pedagogiskt stöd beviljas av samordnare för detta stöd: Stöd vid funktionsnedsättning
  2. Du anmäler dig till tentamen via Ladoks webbtjänst.
  3. Inför varje tillfälle anmäler du vilken anpassning du behöver via vårt ärendehanteringssystem
  4. Anmälningarna kan göras så snart Ladoks webbtjänst öppnar men dock senast 10 dagar innan tentamenstillfället.
  5. Kom ihåg att avanmäla om du får förhinder. 

Övningstentor

Sök ut och hämta övningstentor för att öva på inför tentamen

Inskannade papperstentamina

Efter rättning av papperstentamina så skannas din inlämnade tentamen in och du får åtkomst till den som en PDF-fil  Åtkomst ges via http://exam.ju.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina skannade tentamina sparas digitalt två år efter betygsdatum, därefter gallras de. Kom ihåg att spara ner dem på egen dator om du vill ha tillgång till dem under längre tid.

Originaltentamen i pappersformat arkiveras och sparas i en månad efter datum för inskanning. Önskar du begära ut din originaltentamen anmäler du detta genom att lägga ett ärende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du önskar begära rättelse eller omprövning av betygsbeslut kontaktar du din examinator.

Inspera-tentamina tillgängliga på flera plattformar

I Inspera ser studenter sina genomförda tentamina när lärare är färdiga med bedömningsarbetet och bockat för att tentamen skall vara tillgänglig för studenter. Där ser man också lärares kommentarer, betygsmotiveringar samt en full översikt av resultatet. Om du inte ser din tentamen kontaktar du kursansvarig lärare.

Studenter kan även få tillgång till sina Inspera-tentor som PDF-fil i JU-mobile och på exam.ju.se, så snart de har blivit bedömda och då läraren har bockat för att tentan skall bli tillgänglig för studenter.

Studenter från annan högskola eller universitet (endast svenska lärosäten)

Du som läser vid annat svenskt lärosäte och som vill skriva papperstentamen på Jönköping University anmäler detta via vårt ärendehanteringssystem, (välj ärendetyp: "Studenter från annan högskola..") så snart som möjligt, dock senast 10 dagar innan önskat tentamenstillfälle, för prövning och information. (villkoret är att prövningen sammanfaller med någon av högskolans egen tentamen).

JU erbjuder inte digitala tentamina från andra lärosäten.

Vad gäller runt Pseudonymisering av tentamen

JU har infört pseudonymisering av tentamensprocessen, vilket innebär att du genomför din tentamen utan att läraren ser kopplingen till ditt namn och dina personuppgifter. Din identitet är dold fram tills resultatet är överfört till Ladok.

För att upprätthålla denna kedja av skylda personuppgifter, krävs det att du som student inte har någon kommunikation direkt med läraren gällande din tentamen. Uppstår det ett akut behov av att meddela vad du upplever är en uppenbar felaktighet, är det viktigt att du använder du följande kontaktvägar:

Uppstår felaktigheten under tentamenstillfället gäller följande:

  • ta kontakt med tentamensvärden på plats. Tentamensvärden säkerställer att informationen når ansvarig lärare!

Har felaktigheten upptäckts efter tentamenstillfället men innan resultatet rapporterats i Ladok, gäller följande:

  • kontakta Service Center som säkerställer att informationen når ansvarig lärare, utan att din identitet röjs. Du får alltså själv inte kontakta läraren direkt i detta läge. Service Center kommer också vara den som återkopplar till dig när det finns ett svar från läraren.

Har du frågor kring ovanstående, välkommen att kontakta Service Center via ärendehanteringssystemet - klicka här.

Kontakt

Använd JU:s ärendehanteringssystem för frågor om som rör tentamen.

Du hittar systemet här

Cookieinställningar