student

Hälsohögskolan

Allmänna ärenden

Kontakta följande för allmänna ärenden

Frågor om...

Kontaktperson

Befattning

Studievägledning

Studievägledarna


Utlandsstudier

International Office

K-huset

Högskolans disciplin- och avskiljandenämnd

Susanne Einarsson

HHJ:s representant

Ärenden om kränkande

Katarina Bolin

OLIK

Behandling

Annica Herentz Brobakken

OLIK

Intyg, ladok mm

Service Center

Hus A
Grundutbildningsprogram

Avdelningen för rehabilitering, AFR

Personal vid avdelningen

Ortopedingenjörsprogrammet (Prosthetics & Orthotics)

Programansvariga

Sara Kallin & Jessica Crafoord

Utbildningsadministratör

Jessica Bom

Ämnesföreträdare ortopedteknik

David Rusaw

Arbetsterapeutprogrammet

Programansvarig

Eva Edström

Utbildningsadministratör

Jessica Bom

Ämnesföreträdare arbetsterapi

Anita Björklund

Arbetsterapi avancerad nivå

Programansvarig

Caroline Fischl Öppnas i nytt fönster.

Utbildningsadministratör

Jessica Bom

MASTech

Programansvarig

Louise Bæk Larsen

Avdelningen för socialt arbete, ASA

Personal vid avdelningen

Socionomprogrammet


Programansvarig Grundprogram

Michael Sjökvist

Utbildningshandläggare

Anna OliwProgramansvarig Master- och magisterprogram

 Nina Gunnarsson

Utbildningshandläggare

Anna OliwProgramansvarig Uppdragsutbildningar i socialt arbete och juridik

Roger Sandberg

Utbildningshandläggare

Anna Oliw


Avdelningen för omvårdnad, AFO

Personal vid avdelningen

Sjuksköterskeprogrammet


Programansvarig

Tillan Strand

Teamledare år 1

Christina Petersén

Teamledare år 2

Fanny Kårelind

Teamledare år 3

Frida Liabäck

Teamledare VFU

Anna Lindblad

VFU-samordnare

Charlott Lindholm

Studievägledare

studievagledning.hhj@ju.se

Utbildningsadministratör

Katarina Liehl


Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB 

Personal vid avdelningen

Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, ANB, Box 1026, 551 11 Jönköping

ANB ledning

Frieda Foglemark

Biljana Ouda

Avdelningschef

Biträdande avdelningschef


Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi

Anita Hurtig Wennlöf

Ämnesföreträdare

Ida Åström Malm

Programansvarig

Filippa Fredlund


Paulina Holmqvist


Rachel De Basso

(tjänstledig)

 

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

Caroline Bylfors


Emma Carlsson

(tjänstledig)

Stina Kronberg

Programansvarig

Andrea Tompa  


Cecilia Ottosson


Klas Moberg


Sandra Karlsson

Tf Ämnesföreträdare

Bengt-Åke Andersson


 

 

Biomedicingruppen - kurser inom biomedicin/medicinsk vetenskap

Armanos Beniamin


Åsa Wilsson

Ämneskoordinator

Biljana Ouda


Carina Johansson


Dan Lund


Fredrik Lygnegård


Lisa Nyman

(tjänstledig)

Magnus Karlsson


Vladimir BasicÖvrig personal på avdelningen

Peter Blomstrand


Program på avancerad nivå

Magisterprogram

Magisterprogram i arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering

Magisterprogram i gerontologi
Institutet för gerontologi

Magisterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg 
Jönköping Academy

Magisterprogram i omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad

Magisterprogram i oral hälsovetenskap
Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Magisterprogram i socialt arbete
Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete

Masterprogram

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg

Berith Hedberg

Utbildningsadministratör
Anna Oliw

Specialistsjuksköterskeprogram

Program på avancerad nivå


Programansvarig

Karina Huus

Utbildningsadministratör

Katarina Liehl

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Karina Huus

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Karina Huus

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Linda Johansson

Master in Occupational Therapy

Sofi Fristedt


Cookieinställningar