På Jönköping University tycker vi att det är värdefullt att hålla kontakten med våra alumner, före detta studenter. De är våra viktigaste ambassadörer.

Med närmare 30 000 alumner har vi många ambassadörer för Jönköping University på hemmaplan, liksom ambassadörer för Region Jönköping i Sverige och i stora delar av världen.

Alumnföreningar

Till höger hittar du information om fackhögskolornas alumnföreningar. Syftet med alumnföreningar är att hjälpa alumnerna att hålla kontakten med varandra och med högskolan på ett sätt som är av värde för bägge parter.

Som alumn är du alltid välkommen tillbaka till Jönköping University!

Loggan

Årets alumner på JU

Jönköping University (JU) delar ut utmärkelsen ”Årets alumner” till tidigare studenter som gjort framstående insatser inom sin yrkesroll eller som privatperson utmärkt sig med en gärning som JU bedömer värd att uppmärksamma. JU utser årligen Årets alumner under oktober månad.

Årets alumner 2024