student
2013-10-21

2013-10-21

Träffa Lyxfällans Patrik Grimlund

Torsdag 31 oktober pratar Patrik Grimlund om karriärval, entreprenörskap och vikten av att gå sin egen väg i föreläsningen "Dream on, wake up!".

Plats: HJ-aulan HLK
Tid: Torsdag den 31 oktober kl. 16.00-17.30

Öppet för alla studenter!

Anmäl dig på Career Centers webb