student
2013-11-11

2013-11-11

Studenter tog fram nytt internationellt klimatavtal

Studenter från Högskolan i Jönköping deltog i en konferens om globala klimatfrågor.

I början på nästa vecka samlar Förenta Nationerna världens länder i Polen för att diskutera de globala klimatfrågorna. Men redan denna vecka samlades 51 högskolestudenter från 17 svenska högskolor och universitet på Stockholm universitet där de, iklädda rollen som regeringsföreträdare, gemensamt arbetade fram ett avtal.

Orsa Kekezi, Lisa Wassén från Internationella Handelshögskolan och Karolina Klasander från Högskolan för lärande och kommunikation representerade tillsammans Japan.

- Vi vet att klimatförändringarna påverkar oss alla, därför kändes det viktigt att delta och försöka komma fram till en lösning på hur klimatförändningsproblemet kan lösas. Det visade sig dock att det var mer komplext än vi trott i och med alla delegationers olika intressen, säger Lisa Wassén.

Under konferensens absolut sista timme lyckades parterna förhandla fram ett avtal som innefattar både utsläppsminskningar och finansiella medel för att ta itu med klimatförändringarnas konsekvenser.

- Vi fick en tydligare bild av hur diplomatin fungerar. Genom att representera Japan fick vi ta del av åsikterna hos en ekonomi som inte bara är en av de största ekonomierna men även en av de största utsläpparna av växthusgaser, säger Orsa Kekezi

USA:s ambassadör Mark Brzezinski talade på konferensen:

– De yngre generationerna världen över är engagerade för att minska världens utsläpp. Jag hoppas att ni genom denna konferens kan komma fram till en lösning som inspirerar de klimatförhandlare som kommer att träffas i Warszawa de kommande veckorna.

Konferensen anordnades av amerikanska ambassaden i samarbete med tankesmedjan FORES och Stockholms universitet den 5-6 november som ett initiativ under Swedish American Green Alliance (SAGA). SAGA lanserades i februari 2010 mellan USA och Sverige och har för avsikt att föra samman svenska och amerikanska forskare, företagsledare, beslutsfattare och studenter inom miljöområdet.