student
2013-11-11

2013-11-11

Tyfonen på Filippinerna

Personal på Internationella relationer har varit i kontakt med tre HJ-studenter, som befinner sig på Filippinerna.

Tre studenter från Högskolan för lärande och kommunikation befinner sig i Cebu City på Filippinerna. Marie Fullsta har varit i kontakt med alla
tre, som mår väl i Cebu City, som klarade sig förhållandevis väl. Inga
studenter från övriga fackhögskolor - och inte heller någon anställd ska
enligt uppgift befinna sig på Filippinerna.

Cookieinställningar