student
2013-12-17

2013-12-17

Kursen Fotografi - Visuell kommunikation

Viktig information för dig som påbörjat, men ännu inte slutfört dina studier.

Våren 2014 ges distanskursen Fotografi – Visuell kommunikation 7.5hp för sista gången vid Högskolan för lärande och kommunikation.

För dig som av någon anledning inte slutfört dina studier gäller nu:

Registeruppgifter

Om du väljer att inte avsluta kursen kommer fältet i databasen att förbli tomt. Det vill säga du kommer inte att få Underkänt på kursen och du kommer heller inte ha med kursen i utdrag över avslutade studier.

Teknik för att avsluta

Studenter som började hösten 2011 eller senare: Du kan logga in på ditt PingPong-konto och avsluta dina examinationsuppgifter.

Studenter som började hösten 2009 till våren 2011: Ditt datorkonto på Högskolan är inte längre tillgängligt. Vi kommer att skapa ett temporärt konto, fyllt med dina tidigare prestationer. Det kommer att epostas till dig senast 25 januari 2014.

Datum för avslut

Före 1 oktober 2014: Bedömning kommer att ges inom 3 veckor efter inlämnat arbete. Endast betyget ges, ingen bildkritik eller liknande ges längre. Vi rekommenderar verkligen alla som vill avsluta att göra det inom den här perioden för att undvika problem.

Efter 1 oktober 2014 fram till 1 april 2015 : Bedömning ges efter tre uppsamlingsdatum – 1 december 2014, 15 februari 2015 och 1 april 2015. Bedömning kan ta upp till 6 veckor.

Efter 1 april 2015: Ingen bedömning sker längre av inlämningsuppgifter. Du kan inte på något sätt avsluta kursen.

Frågor

Som vanligt är din kontakt viskom@hlk.hj.se Kontakta endast denna väg. Lärare och personal går vidare till andra uppgifter och detta är enda sättet vi kan garantera dig att din fråga når fram.

Cookieinställningar