student
2014-01-02

2014-01-02

Uppdatering av "HJ-appen"

Under vecka 2 kommer en uppdatering av JU Mobile, med tentamensanmälan och notiser.

JU Mobile är en app som är unik för Högskolan i Jönköping, och som gör det enkelt att kolla schema, boka grupprum med mera.