student
2014-01-23

2014-01-23

Utlandsstudier hösten 2014 och våren 2015

Nu är Intapps, databasen där du söker utlandsstudier öppen. Det är för dig som är student här på HLK och vill studera en termin utomlands vid något av HLK:s partneruniversitet under hösten 2014 eller våren 2015. Du ska vara registrerad på vårterminen 2014.

Fram till den 6 februari klockan 24.00 har du möjlighet att gå in och ändra i din elektroniska ansökan. Det kan tillkomma partneruniversitet och antal platser under en pågående ansökningsomgång, därför är det viktigt att du själv ansvarar för att du har senaste informationen om tillgängliga partneruniversitet.

Kom ihåg, du söker inga kurser i denna process. Det du söker är endast partneruniversitet. Du har möjlighet att rangordna upp till 15 olika universitet. Det är ditt eget ansvar att inhämta information om universiteten du söker till och att de har kurser som du vill läsa samt att det finns kurser på ett språk du behärskar. När du blivit tilldelad en plats på ett universitet meddelar Internationella Relationer det universitetet att du är nominerad. Därefter upprättas en kontakt mellan dig och universitet och du ska då göra en formell ansökan för kurser och boende.

Hur ansöker jag och vad ska ansökan innehålla?

1.Onlineansökan

Följ länken https://intapps.hj.se/outgoingStudent/login.aspx?inst=HLK&lang=eng

Username och password: samma som du använder när du loggar in dig på skolans datorer.

2. Intyg

Intyg på eventuella merituppdrag inom studentorganisationer på Högskolan i Jönköping lämnar du ditt underlag till LOK HLK:s studerandesektion, Robin Larsson e-mail: ordforande.lok@hlk.hj.se LOK skickar därefter listor på tilldelade poäng till Internationella kontoret.

3. Antagningskriterier

Här hittar du de antagningskriterier som gäller.


Lycka till med din ansökan!

Vänliga hälsningar
Internationella Relationer