student
2014-03-26

2014-03-26

Carl Bildt besöker högskolan

Måndag 31 mars kl. 14.30 håller Carl Bildt en föreläsning i HJ-aulan, HLK.

Carl Bildts besök arrangeras av studentföreningen Utrikespolitiska Föreningen Jönköping. Föreläsningen är öppen för allmänheten och kommer att hållas på engelska.

Läs mer på Utrikespolitiska Föreningen Jönköpings facebooksida