student
2014-04-24

2014-04-24

Doing business in China 

Ett seminarium om kinesisk affärskultur

AISEC Jönköping har bjudit in Jun Tang, hedersordförande för Microsoft och vd för Gaotime för att berätta om Kina och kinesisk affärskultur.

29 april, 14 – 15

Kurt Johansson-Aulan, HHJ

Kina är den snabbast växande ekonomin i världen och möjligheterna för västerländska bolag att investera där är stora. Men västerländska företag har inte insyn i den kinesiska kulturen och det affärsklimat som råder där, och detta gör det svårt för dem att ta sig in på den kinesiska marknaden. Jun Tang har många års erfarenhet av att leda både internationella och kinesiska bolag, och detta har givit honom en djup förståelse för hur man gör affärer i Kina. Han vet hur västerländska företag ska göra för att bli framgångsrika på den kinesiska markanden och vilka utmaningar de kommer att möta.