student
2014-04-29

2014-04-29

Ta chansen att träffa Maria Arnholm

Den 8 maj besöker jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm Jönköping och Hälsohögskolan.

Maria Arnholm kommer för att prata om arbetet med jämställdhetsfrågor och vill höra mer om hur studenterna upplever jäm­ställdhetsfrågor inom sina kommande yrken. Vill du träffa Maria och föra fram dina synpunkter och diskutera jämställd­hetsfrågor?

Välkommen till Ga931 kl 16:00 den 8 maj.