student
2014-04-30

2014-04-30

Tyck till om kollektivtrafiken

Studenter söks till fokusgrupp med syfte att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping

Vi söker engagerade studener för deltagande i  en fokusgrupp med syfte att utveckla busstrafiken i Jönköpings kommun. Högskolan är en stor och viktig arbetsplats och operatören vill därför höra våra åsikter. Vi vill ha 8-10 personer i olika åldrar, kön, människor med erfarenhet av kollektivtrafik, cyklister, bilister etc. för att få fram allas åsikter.

Fokusgrupp för studenter 13 maj kl. 16.00 -18.00. Lokal: Hd 421, vån 4 på HLK.

Anmäl ditt intresse till Marie-Louice Jarl, marie-louice.jarl@hs.hj.se och ange om du är personal/student, vilken fackhögskola du studerar vid, ålder, kön och om du tillhör gruppen som åker kollektivt, cyklist eller bilist. Markera i rubriken om du är student eller personal.

Bakgrunden är att bussoperatören Keolis fått i uppdrag av Jönköpings Länstrafik att se över linjenätet och utveckla trafiken i Jönköping. Det nya linjenätet planeras att lanseras under början av hösten 2015. Utöver fokusgrupperna planeras en resvaneundersökning inom kort för all personal och studenter vid HJ. Detta bildar tillsammans med ytterligare analyser underlag för ett förbättrat linjenät.

Välkommen med din anmälan!

Marie-Louice Jarl, miljöansvarig vid HLK och kontaktperson för fokusgruppen.