student
2014-05-16

2014-05-16

Klimatveckan på högskolan

Onsdagen 21 maj deltar Högskolan i Jönköping i Klimatveckan. Under onsdagen ligger fokus på att lyfta fram klimatsmarta projekt som studenterna arbetat med.

Dagen kommer avslutas med en föreläsning av Åsa Kasimir Klemedtsson från Göteborgs Universitet. Hon kommer att prata om Klimatnytta för restaureringsåtgärder av våtmarker och projektet Life to ad(d)mire.

Klimatveckan i Jönköpings län pågår 18-21 maj och är, fyra laddade dagar med fokus på klimatsmarta lösningar för framtiden och aktiviteter över hela länet.  Klimatveckan är en mötesplats för att sprida kunskap, skapa gränsöverskridande nätverk och stärka det pågående energi- och klimatarbetet.

För information om resten av programmet besök klimatveckan.klimatradet.se/program/onsdag