student
2014-06-04

2014-06-04

Universitets- och högskolerådet på besök under studentpresentationer

Under måndagen berättade studenter från avdelningen för naturvetenskap och biomedicin om sina utlandsstudier. I publiken satt Jacob Dygéus från Universitets- och högskolerådet.

Under våren var Jacob Dygéus från Universitets- och högskolerådet (UHR) i Da Nang, Vietnam, för att bedöma MFS och Linnaeus-Palme-projekt. Där träffade han Thomas Ehn från Hälsohögskolan samt studenterna Anna Tran och Ghezal Shafie som var där för sin praktik och för att skriva sitt examensarbete. Jacob Dygéus var även med på universitetet och träffade Linnaeus/Palmelärare från Da Nang som även varit på HHJ där de deltagit i undervisningen i klinisk fysiologi.

– Han blev minst sagt begeistrad av vårt långvariga och omfattande samarbete med Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy och ville nu ta del av studenternas presentationer av sina upplevelser. Han lyssnade även till när Anna och Ghezal opponerade på sitt examensarbete Blood pressure in young adults in Vietnam - a quantitative exploratory study. Universitets- och högskolerådet gör nedslag i länder där man har pågående projekt för att kunna bedöma kvalitén på dessa, dock har man inte tidigare följt hela processen så här ”från ax till limpa”. Vi tackar Jacob Dygéus för besöket och håller naturligtvis dörren öppen för framtida besök, säger Thomas Ehn.

Förutom att lyssna på Anna och Ghezals erfarenheter och upplevelser fick Jacob höra ytterligare historier från:

  • Katrin Hanouch och Muntaha Al-Bayatti, InHolland University, Amsterdam.
  • Maya Claesson och Cathrine Larsson, Nkinga Referral Hospital i Tanzania.
  • Amanda Kvarnevik och Elin Tingman, Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy.
  • Christiane Hutter, University of Applied Sciences, Wien, Österrike.
  • Karolina Lundell, Lausanne Schweiz.
  • Anna Halldén och Evelina Karlsson, Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy.