student
2014-06-10

2014-06-10

Avslutning för Hälsostudenter

Den 5 juni fylldes Pingstkyrkan med studenter, föräldrar, anhöriga och personal för att fira de studenter som nu tagit examen från Hälsohögskolan.

Ungefär 250 arbetsterapeuter, ortopedingenjörer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, socionomer, tandhygienister, biomedicinska analytiker inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi samt magister- och masterstudenter samlades för att fira.

Hälsohögskolans vd Ewa Wigaeus Tornqvist och Hälso studentsektions ordförande Andrea Bellini höll tal. Musik och sång framfördes av Nina Bjurenstedt, Fredrik Wiklund och Hans Wiklund.

Under ceremonin delade Andrea Bellini ut priset årets Hälsoit till ortopedingenjören Johanna Nilsson som bland annat jobbat för anonyma examinationer. Andrea delade också ut årets pedagogiska pris till Anna Lindblad på avdelningen för omvårdnad. Röntgensjuksköterskan Maria Gustafsson fick landstingets ut pris till bästa student.

Regionförbundet delade ut tre stipendier för bästa uppsats inom arbetsterapi, omvårdnad och socialt arbete.