student
2014-06-11

2014-06-11

Vinnare av biobiljetter

Se vilka som vann biobiljetter för att ha svarat på resvaneundersökningen som genomfördes i maj.

Bland de som svarade på enkäten och valde att vara med i utlottningen av biobiljetter har följande personer vunnit:

Pontus Johansson, Denice Riedenfalk, Maria Johansson, Johann Birkehag, Filip Elfwering, Karolina Lundell, Melanie Rasmussen, Jenny Lindholm, Jennifer Buday, Elin Hall, Sandra Andersson, Evelina Roman, Oskar Vallin, Emanuel Johansson, Alexander Liljedahl

Vinnarna kommer att få information via mail hur biljetterna distribueras.

Resvaneundersökningen som genomfördes i maj besvarades av 421 anställda och ca 350 studenter.

Resultatet av undersökningen kommer att bearbetas och presenteras under hösten. Det var många intressanta åsikter och förslag som framfördes.