student
2014-08-20

2014-08-20

Registrering hösten 2014

Som student vid Högskolan i Jönköping ska du registrera dig till program och kurser inför varje ny termin.

Registrering gör du i anslutning till terminsstart i augusti på “Ladok Web Services” https ://lpw.hj.se/default.aspx?role=stud&lang=swe