student
2014-08-21

2014-08-21

Rädda världen med smart design

Inspirationsföreläsning för JTH-studenter på fredag.

Caroline Petersson , medgrundare på CAMINO, ett mediekooperativ som verkar för en grönare, godare och skönare framtid håller på fredag en inspirationsföreläsning för alla JTH-studenter.

I föreläsningen "Rädda världen med smart design" ger Caroline exempel på hur modern teknik och kunskap om det mänskliga psyket kan samverka för att förändra människors beteenden i mer hållbar riktning.

Fredag 22 augusti kl. 09.45 i Campus Arena

Välkomna!