student
2014-09-05

2014-09-05

Studieteknik - gör studierna enklare

Ta del av massor av tips för ett lyckat studieresultat!

Studieteknik - gör studierna enklare

Christer Westlund, Me University

Tid: tisdag 9 september, kl. 16-19

Plats: HJ-aulan, HLK

Anmäl dig på www.hj.se/careercenter

Deltagarna får boken, Gör studierna enklare, gratis!