student
2014-11-03

2014-11-03

Dina åsikter är viktiga!

Svara på frågor i världens största studentundersökning.

Svara på frågor om Högskolan i Jönköping och din studiesituation i världens största studentundersökning: International Student Barometer (ISB).

Information om undersökningen och länk till enkäten.

Webbenkäten öppen till och med den 5 december.

Cookieinställningar