student
2014-11-11

2014-11-11

BIM-konferens på JTH

BIM Alliance landet runt landar i Jönköping! Kom på en inspirerande konferens som är gratis för alla studenter. Under dagen bjuds du också på lunch.

Allt fler byggherrar ställer krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

På torsdag, den 13 november kl 10.30-15, är du som student välkommen att delta i en konferens om BIM på JTH. Medverkar gör bland annat JTH:s egen "BIM-professor" Henrik Linderoth.
Mer information och anmälan