student
2014-11-14

2014-11-14

Vinnarna i JIBS  CeFEO Family Business Thesis Award 2014

En jury bestående av professorer från CeFEO har utvärderat kandidat- och masteruppsatser.

Alla uppsatser är på temat familjeföretagande och de är skrivna av JIBS-studenter under hösten 2013 och våren 2014.

Här är vinnarna:

Bästa kandidatuppsats - pris: 10 000 kr

Family capital influence on the internationalization of family firms

– A multiple case study of Swedish Family Firms

Författare: Xin Liu, Modestas Musteikis, & David-Robert Schröder
Handledare: Imran Nazir
Motivering : Uppsatsen behandlar ett relevant ämne. Författarna diskuterar hur ägarfamiljen påverkas socialt och ekonomiskt av att företaget internationaliseras. Bidraget är väl skrivet och ger intressanta insikter som stöder befintliga teorier.

Bästa kvalitativa masteruppsats - pris: 10 000 kr

The Family Business Brand – Exploring Consumer Brand

Associations

Författare : Henok Hayle & Sanna Persson
Handledare: Tomas Müllern
Motivering: Studenterna presenterar en fallstudie med fokus på familjeföretagets varumärkesidentitet, som tyder på att familjeföretag har ett särskilt ”förtroendekapital”. Uppsatsen behandlar ett ämne som har fått lite uppmärksamhet och som inte bara är teoretiskt relevant men är också viktigt för praktiken. Uppsatsen är solid och välskriven. Viktiga insikter stöds av teorier och en giltig användning av citering.

Bästa kvantitativa masteruppsats - pris: 10 000 kr

Performance of Swedish listed family-firms

Författare: Andreas Rasku
Handledare: Agostino Manduchi
Motivering: Uppsatsen är solid och välskriven, och presenterar en giltig statistisk analys. Författaren tar upp ett viktigt ämne i familjeföretagslitteraturen och visar att familjeägda företag gör bättre resultat än icke-familjeföretag på den svenska marknaden, och visar på vikten av kunskap hos företagets grundare.

Hedersomnämnande - pris: 5 000 kr

Succession intentions in ethnic family businesses with emphasis

on transfer of tacit knowledge and social capital

Författare: Petra Vretenar & Soukaina Lamrani
Handledare: Mattias Nordqvist
Motivering: Uppsatsen behandlar ett intressant och ganska nytt ämne som har relevans för familjeföretag som står inför ett generationsskifte. Den är välskriven och främjar en bättre förståelse för familjeföretag drivna av familjer från etniska minoritetsgrupper. Studien visar att företagare av etnisk minoritet i Sverige inte vill föra vidare sin verksamhet till nästa generation, och att man inte upplevde att den etniska gemenskapen påverkade verksamheten på något sätt. Resultaten uppmuntrar framtida forskning i ämnet.

Dessa utmärkelser har möjliggjorts genom en donation från Henry och Sylvia Tofts stiftelse, i syfte att stödja utvecklingen av och kunskapsspridningen om familjeägda företag.

Grattis till författare och handledare!