student
2014-12-04

2014-12-04

Förlängd öppettid

på Studentbarometern till och med söndag 7 december.

Svara på frågor om Högskolan i Jönköping och din studiesituation i världens största studentundersökning: International Student Barometer (ISB).

Information om undersökningen och länk till enkäten.

Webbenkäten öppen till och med den 7 december.