student
2015-01-12

2015-01-12

Registrering våren 2015

Som student vid Högskolan i Jönköping ska du registrera dig till program och kurser inför varje ny termin.

Registrering gör du i anslutning till terminsstart i januari på “Ladok Web Services”