student
2015-03-12

2015-03-12

Information från ledningsgruppen vid Högskolan i Jönköping

I dag, 12 mars, har stiftelsestyrelsen fattat sitt beslut om ny intern ansvarsstruktur. Vi vill med anledningen av detta beslut förmedla följande information till personal och studenter vid högskolan.

Vi ser att beslutet i allt väsentligt berör vd-nivå och uppåt, och vi är trygga i att vi kommer kunna implementera det så att det på allra bästa sätt gagnar högskolans verksamhet, dess personal, studenter och externa samverkanspartner.

Med anledning av att en av huvudpunkterna i den kritik som riktats mot beslutet är att högskolans externa kontaktnät och engagemang kan påverkas negativt vill vi betona att för att nå visionen att bygga ett internationellt universitet är en viktig del att öka det externa engagemanget. Högt upp på vår agenda står därför att etablera olika behovsmotiverade advisory boards, för att vidareutveckla våra regionala, nationella och internationella kontakter.

Vårt arbete kommer att vara framåtriktat och vi kommer gemensamt med studenter och medarbetare att arbeta för att vidareutveckla högskolans verksamhet. Redan nästa vecka initierar vi arbetet med att utveckla och konkretisera våra strategier och mål för att nå vår vision.

Anita Hansbo, rektor
Lars Niklasson, prorektor
Mats Jägstam, vd Tekniska Högskolan
Stephan Rapp, vd Högskolan för lärande och kommunikation
Johan Roos, vd Internationella Handelshögskolan
Ewa Wigaeus Tornqvist, vd Hälsohögskolan
Toni Subotin, ordförande Jönköpings Studentkår
Helena Zar Wallin, vd Högskoleservice
Christian Lind, ekonomidirektör
Maria Isaksson, kommunikationsdirektör