student
2015-03-23

2015-03-23

Offentlig föreläsning Same eller svensk?

Torsdag den 26 mars kl. 18.30 håller Ragnhild Nilsson, doktorand i statsvetenskap, Stockholms universieteten offentlig föreläsning om: Samerna som urfolk och nationell minoritet och strävan efter samiskt självbestämmande.

Fri entré och öppet för alla. Välkommen! Läs mer


Cookieinställningar