student
2015-03-27

2015-03-27

PCB-sanering och fönsterbyte på Hälsohögskolan

Under våren och sommaren kommer en renovering av fasaden på HHJ att göras. Renoveringen innefattar sanering av PCB i fogarna på fasaden och fönsterbyte.

PCB-Sanering

Företaget Skadeteknik kommer under våren att genomföra sanering av PCB som finns i den fogmassa som håller samman betongplattorna i fasaden. Arbetet sker i två steg, där steg 1 är bortskärande av fogen samtidigt som dammsugning sker. I steg 2 slipas 2 mm av betongen bort runt plattorna. Det som medför visst oljud är skärmaskinerna och dammsugaren.

Saneringen har redan påbörjats och beräknas vara slutförd vecka 23. Under denna tid kommer ställningar och blå väv att vara uppsatta på fasaderna.

Hur processen beräknas framskrida rent tidsmässigt framgår av bilaga. Arbetarna på Skadeteknik är iklädda full skyddsutrustning. Under processens gång får inga fönster öppnas.

Höfab kommer med start vecka 14 att ta bort samtliga handtag på fönsterna för att misstag skall förhindras.

Saneringsfirman kommer under ovanstående tid att stänga av innegårdarna på södersidan. Där kan alltså ingen ut- respektive ingång ske. Detta arbetsområde får under inga omständigheter beträdas.

För mer information om PCB läs på www.sanerapcb.nu

Fönsterbyte på norra, östra och västra fasaderna.

NCC kommer under veckorna 21-28 att utföra byte av samtliga fönster på ovanstående fasader.

De beräknar att byta 4-5 fönster/dag.

Vecka 21 skall alla fönsterbrädor vara rensade, liksom gardiner vara nedtagna. Nedtagning av gardiner ombesörjs av vaktmästare enligt ett schema som ni kommer att få via mail.

Ombyggnad av Norra entrén samt renovering av Kurt Johansson aulan

Kommer att ske under senvåren och sommaren. Under denna tid är den västra entrén öppen.

Ovanstående arbeten kommer att vara klara till terminsstarten vecka 35.

  • Arbetet kommer att medföra oväsen- Ha överseende med detta

Vid akuta störningar då arbetet medför stora svårigheter att bedriva undervisning- ring Höfabs servicetelefon 070- 344 83 55

Linus Green NCC, Hans Nygren Skadeteknik, Claes-Göran Elm Höfab och Annica Herentz HHJ


Cookieinställningar