student
2015-04-14

2015-04-14

Enkät om samhället och åldrande

Vill du göra skillnad? Vill du tillsammans med andra utveckla goda idéer för framtiden, som främjar ett gott liv i ett åldrande samhälle?

I så fall är du välkommen att vara med i Gerotech Hackathon initierat av Jönköping Academy och Högskolan i Jönköping, i samarbete med seniorer, ALMI, Science park i Jönköping och Region Jönköpings län.

Målet är att få fram många, goda idéer som kan främja ett gott liv i ett åldrande samhälle! Det kan handla om stödjande teknik, men också tjänster och miljöer som samtliga gör att äldre personers oberoende och sociala delaktighet blir större.

Alla berörs av ett åldrande samhälle och inga specialkunskaper krävs - genom att svara på den länkade enkäten kan du göra en insats och hjälpa till att få fram idéer.

Svara på enkät om samhället och åldrande