student
2015-05-12

2015-05-12

Nya rutiner för examensarbete

För att tillgängliggöra och bevara examensarbeten producerade på Högskolan i Jönköping kommer en ny rutin för handläggning av examensarbeten att tillämpas.

De nya rutinerna kommer innebära att att alla examensarbeten för kandidat-, magister- och masterexamen ska arkiveras och publiceras digitalt i DiVA.Som student kommer du därmed ansvara för att

  • Ladda upp examensarbetet i DiVA samt intyga uppladdning av godkänd version för arkivering i DiVA och bevilja/avböja publicering.
  • Fylla i blanketten ”Sluthandläggning av Examensarbete” och skicka till ansvarig lärare (handledare/betygssättande lärare/kursansvarig/examinator).

Den nya processen gäller alla examensarbeten som ska få ett betyg i Ladok vårterminen 2015. Mer information kommer inom kort att publiceras på studentwebben och hos biblioteket .