student
2015-06-15

2015-06-15

Nya kontaktvägar för tentamen och omtentamen


Nu finns ett ärendehanteringssytem för frågor som gäller lokalbokning, Kronox och tentamen.

Alla ärenden som tidigare har gjorts via Exam@hj.se ersätts av ärendehanteringssystemetet för tentamen och omtentamen . Du som student hittar länken på studentwebbens tentamenssida .