student
2015-10-12

2015-10-12

Avstängd cykelparkering

Den 15-16/10 kommer delar av marken mellan Hus A och B där cykelparkering under tak är belägen, att grävas upp.

Alla cyklar måste vara borta från området innan morgonen den 15/10, då spärras området kommer spärras av med kravallstaket.