student
2015-10-12

2015-10-12

Med anledning av hot via appen Jodel

Som rapporterats i media har Lunds universitet i dag måndag 12 oktober hållt stängt efter att ett hot har publicerats via sociala medier.

Ett anonymt inlägg har gjorts i appen Jodel även i Jönköpingsområdet. Inlägget togs bort kort efter att det publicerades.

Jönköping Universitys ledning har haft kontakt med polisen som bedömer att det inte finns någon hotbild mot högskolan och rekommendationen är att verksamheten ska fortsätta som vanligt. Ledningen har fortlöpande kontakt med polisen.

Polisen nationellt bedömer att det inte finns någon hotbild mot lärosäten i Sverige.

/Högskolans ledning

Cookieinställningar