student
2015-10-19

2015-10-19

Informationsmöte om utbytesstudier

Programstudenter på Tekniska Högskolan är välkomna till ett informationsmöte om utbytesstudier.

Mötena hålls under följande tider:

Onsdag 21 oktober
Onsdag 11 november
Onsdag 27 januari

Tid: kl. 17.00-18.30Plats: E 1405

Välkommen!
Informationsmöte för masterprogramstudenter kommer att hållas inom kort, mer information angående detta kommer.