student
2015-10-19

2015-10-19

Vill du engagera dig i arbetet med flyktingmottagning i Jönköping?

Just nu kommer många människor som är på flykt till Sverige. Det är en speciell situation och kanske funderar du på hur du kan finnas med i arbetet med mottagande och integration.

Tisdagen den 20/10 kl 15 kommer Liz Modin från Frivilligcentralen i Jönköpings kommun till Hb116, Högskolan för lärande och kommunikation, för att informera om vad du kan göra för att hjälpa till i mottagandet av flyktingar i Jönköpings kommun. Personal och studenter är välkomna!

Besöket är ordnat av Margareta Casservik, vik. utbildningsledare IA-programmet, på initiativ av studenter på Högskolan för lärande och kommunikation.