student
2015-11-09

2015-11-09

Tidskapsel skapas på Jönköping University

På måndagen den 9 november påbörjas arbetet med Jönköping Universitys tidskapsel. Studentföreningen RE-ACT kommer under veckan ge studenterna möjlighet att skicka meddelanden till framtiden.

Studentföreningen RE-ACT jobbar för att utbilda och engagera studenter i frågor som rör hållbarhet. Under vecka 46 kommer föreningen att arbeta med sitt projekt Time Capsule Event. Under veckan kommer de att besöka de olika fackhögskolorna och samla in meddelanden för framtiden, som kommer att sparas i en tidskapsel.

- Studenförening RE-ACT startade på JIBS, men nu är det dags att sprida tankarna kring hållbarhet över hela högskolan, säger föreningens ordförande Przemyslaw Jablonski.

På fredag den 13 november klockan 12, i entrén till Jönköping International Business School, hålls projektets stora avslutning, då tidskapseln ska stängas och förvaras. I samband med avslutningen kommer RE-ACT även att bjuda på kaffe och tårta som tack till alla inblandade.