student
2015-11-19

2015-11-19

Vill du arbeta med insatser för flyktingsituationen?

På Jönköping University vill vi göra vad vi kan för att hjälpa till i den situation som det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige innebär. På uppdrag av JU ledningsgrupp söker vi nu någon för att samordna frivilliginsatser.

Intresseanmälan samordnare av frivilliginsatser

Det finns många inom högskolan, både personal och studenter, som vill och kan göra en insats på frivillig basis med anledning av flyktingsituationen. Det kan vara allt från att ställa upp som god man för ensamma flyktingbarn till insamlingar eller praktisk hjälp vid ankomst.

Detta vill högskolan uppmuntra och stötta. Därför har JU ledningsgrupp gett uppdraget att tillsätta en tjänst för att samordna och organisera arbetet på bästa sätt.

I tjänsten ingår att

  • Vara länken till Jönköpings kommun i frågor som rör insatser med anledning av flyktingsituationen
  • Vara länken till frivilligorganisationer där samarbete är viktigt
  • Samordning med Studentkåren
  • Identifiera uppgifter som behöver göras i samråd med kommunen och frivilligorganisationer
  • Efterfråga och samordna frivilliga bland studenter och personal som vill vara delaktiga i arbetet.

Kvalifikationer

Vi söker nu dig som arbetar eller studerar på Jönköping University som vill arbeta med samordning av frivilligtjänster som en del av ditt nuvarande jobb eller vid sidan av dina studier. Tidigare erfarenhet av projektledning och samordning är bra, och tidigare arbete i hjälporganisationer kan underlätta att snabbt komma in i rollen. Men det viktigaste är att du vill göra en insats för situationen och satsa av din tid för att göra detta.

Tidsomfattning

Tjänsten är tänkt som en deltidstjänst under 2016. Den tid som åtgår för arbetet finansieras av högskolan.

Välkommen med din intresseanmälan senast 1 december

Är detta något för dig? Skicka ett mail där du berättar varför du vill ta denna roll och vad som gör att du skulle passa för tjänsten, till magdalena.mathisen@ju.se

Intresseanmälan är öppen för både personal och studenter.

Frågor om tjänsten?

Kontakta Helena Zar Wallin, vd Högskoleservice: helena.zar-wallin@ju.se