student
2015-11-23

2015-11-23

Börjar du blir klar med examensarbetet? 

Har du gjort ett arbete för kandidat- magister eller masterexamen ska du ladda upp den godkända versionen av arbetet för arkivering i DiVA.

När du laddat upp arbetet fyller du i och lämnar in blanketten ”Sluthandläggning av examensarbete” till ansvarig lärare (handledare/betygssättande lärare/kursansvarig/examinator).

Här hittar du fullständig information samt blanketten.