student
2015-12-16

2015-12-16

Registrering VT 2016

Som student vid Jönköping University ska du registrera dig till program och kurser inför varje ny termin.

Registrering gör du i anslutning till terminsstart i januari på  Ladok Web Services: https://lpw.hj.se/default.aspx?role=stud&lang=swe