student
2015-12-21

2015-12-21

Flytta utomlands? Meddela Skatteverket

Om du planerar att flytta utomlands, för att t ex arbeta eller studera, ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.

Detta gäller både för svenska och internationella studenter som har ett svenskt personnummer och som flyttar utomlands i mer än ett år för att t ex studera.

För att meddela flytt till utlandet, använd Skatteverkets blankett:

Anmälan - Flyttning till utlandet, SKV 7665

För att läsa mer om Skatteverkets regel:

Flytta utomlands